Home / การพัฒนาตนเอง / เคล็ดลับ ก้าวสู่ความสำเร็จ

เคล็ดลับ ก้าวสู่ความสำเร็จ

มนุษย์เงินเดือน อย่างเราเรา ก็คงต้องวาง เป้าหมาย ที่จะ ประสบความสำเร็จ ในหน้าที่ การงาน ที่ตนเองได้รับมอบหมายกันทั้งนั้น และร้อยทั้งร้อย ต้องการให้ผลงานตนเองเป็นที่โดนเด่น เข้าตาหัวหน้า ที่สำคัญคอยมี เจ้านาย ให้ความสนับ สนุน วันนี้เรารวบรวมบทความดีดี ” เคล็ดลับ ก้าวสู่ความสำเร็จ ” ทั้งนี้ ทั้งนั้น ก็ขึ้นอยู่กับ ความอดทน และเพียร ขยัน ของตัวเราเองด้วย

1.ชำนาญในบางสิ่งที่หาใครแทนได้ยาก
ไม่ใช่กระโดดเข้าไปอาสาทำงานทุกสิ่งที่เจ้านายมอบหมายให้แบบนั้นคุณอาจทำได้หลายอย่างแต่ไม่ชำนาญสักอย่าง ทางที่ดีควรเลือกสิ่งที่ถนัด หรือเลือกบางสิ่งที่คนอื่นทำไม่ค่อยได้ ฝึกฝนให้เก่ง
เมื่อมีโอกาสควรอาสาทำในทันที เพราะโอกาสไม่ได้เปิดกว้างตลอดเวลา และเมื่อคุณเป็นเพียงคนไม่กี่คนที่ทำสิ่งนั้นได้ โอกาสและความโดดเด่นจะตกเป็นของคุณ

2.แสดงความสามารถให้เต็มที่
ข้อหนึ่งที่ควรรู้คือผู้บริหารส่วนใหญ่ชอบคนขยันที่มีความทะเยอทะยาน ไม่ใช่คนที่ทำให้เสร็จไปวันๆ บนสนามแข่งขันแห่งชีวิตจริง ประสบการณ์จะกล่อมเกลาให้คุณกล้าหาญ การแสดงความสามารถให้ถูกที่ ถูกเวลาคือหนึ่งในก้าวสำคัญสู่การประสบความสำเร็จ

3.มีความรับผิดชอบ

คุณอาจเป็นคนเก่งแต่หากขาดความเสมอต้นเสมอปลาย ก็ไม่อาจเอาชนะอุปสรรคในปลายทางได้ การมีวินัยและมีความรับผิดชอบไม่เพียงแต่จะทำให้เจ้านายให้ความมั่นใจในตัวเรา แต่จะช่วยให้เราก้าวอย่างมั่นคงไปถึงเป้าหมายได้ในไม่ช้า

4.ใฝ่รู้อยู่เสมอ
ความรู้คือหนึ่งสิ่งที่จะติดตัวเราไปทุกหนแห่ง หากมีเวลาควรไปเข้าอบรมหาความรู้ใหม่ๆ บ้าง คนมีความรู้ไปที่ไหนใครก็รัก เช่นเดียวกับเวลาที่คุณมักรู้สึกดีๆ กับคนที่เป็นที่พึ่งให้เราได้เสมอในยามจำเป็น

5.เอาใจใส่เรื่องบุคลิกภายนอกบ้าง
การรู้จักเอาใจใส่เรื่องสไตล์การแต่งตัว การวางตัว และบุคลิกภายนอกย่อมดีกว่าการทำงานจนผมเผ้าฟูไม่น่ามอง ในเมื่อคนอื่นไม่ได้มีเวลามาทำความรู้จักเราอย่างถ่องแท้บุคลิกภายนอกจึงมักจะเป็นสิ่งแรกที่เขาพิจารณา

6.มีความกระตือรือร้นและมีน้ำใจ
นิสัยการเป็นผู้ให้มักดึงดูดเรื่องดีๆ เข้ามาเสมอ แต่พึงระลึกว่าคุณไม่ควรมีน้ำใจจนตัวเองเดือดร้อน และการให้ที่ดีที่สุดคือการให้ในสิ่งที่ผู้รับนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้ในอนาคต ไม่มีสิ่งใดสูญเปล่าหากเราใส่ใจที่จะกระทำ หรือแม้จะสูญเปล่าเราก็ไม่เสียใจจนเกินไป ดังนั้นความกระตือรือร้นก็เป็นอีกหนึ่งบุคลิกที่เบิกทางไปสู่ความสำเร็จเช่นกัน

Check Also

นิสัยแย่ๆ ที่ทำให้เพื่อนร่วมงาน เกลียด

บางครั้งตัวเราก …